Integritetspolicy för Jämförflytt.se (Flyttgurus AB)

1. Inledning Vi på Jämförflytt.se (ägt av Flyttgurus AB) respekterar din integritet och är dedikerade till att skydda dina personuppgifter. Denna policy beskriver hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

2. Ansvarig för dina personuppgifter Flyttgurus AB, beläget på [företagets adress], är den dataskyddsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter.

3. Information vi samlar in Vi kan samla in följande kategorier av personuppgifter:

 • Namn och kontaktuppgifter.
 • Information om din flytt, såsom start- och slutadress.
 • Användningsdata om hur du navigerar på vår webbplats.

4. Hur vi använder din information Vi behandlar dina personuppgifter på följande lagliga grunder:

 • För att fullgöra vårt avtal med dig.
 • På grund av lagliga förpliktelser.
 • När vi har ett berättigat intresse, som att förbättra vår tjänst.

5. Mottagare av personuppgifter Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, utom när det krävs enligt lag eller när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster.

6. Skydd av din information Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller offentliggörande.

7. Dina rättigheter enligt GDPR

 • Rätt till åtkomst: Du kan begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
 • Rätt till rättelse: Du kan be oss att korrigera felaktig information.
 • Rätt att bli glömd: Under vissa omständigheter kan du begära att dina uppgifter raderas.
 • Rätt till begränsning av behandling: Under vissa förhållanden kan du begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få ut dina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätt att invända: Du kan invända mot behandling baserad på berättigat intresse.

Kontakta oss om du vill utöva någon av dina rättigheter.

8. Cookies Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs vår Cookiepolicy för mer information.

9. Ändringar i denna policy Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Vid större ändringar kommer vi att meddela dig via e-post eller direkt på vår webbplats.

10. Kontakt och klagomål Om du har frågor om denna integritetspolicy eller hur vi behandlar dina personuppgifter, eller om du vill lämna ett klagomål, vänligen kontakta oss på:

Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter inte behandlas i enlighet med GDPR.