Returpolicy & Flyttgaranti

1. Introduktion

Tack för att du valt Jämförflytt.se [Flyttgurus AB] för din flytt. Vi förstår vikten av en smidig flytt och vår ambition är att överträffa dina förväntningar. Vår returpolicy och flyttgaranti är utformade för att ge dig sinnesro.

2. Flyttgaranti

Om något skulle gå fel under din flytt med oss, garanterar vi att korrigera situationen. Skulle vi inte kunna uppfylla detta löfte erbjuder vi en 100% återbetalning.

2.1 Villkor för Flyttgaranti

  • Du måste meddela oss om problemet skriftligen inom 7 dagar efter avslutad flytt.
  • Återbetalningen gäller endast för den del av tjänsten som inte har uppfyllt våra servicekrav.
  • Eventuella krav på återbetalning måste styrkas med relevant dokumentation eller bevis.

3. Avbokningspolicy

Om du behöver avboka din flytt, meddela oss minst 48 timmar i förväg. Avbokningar inom 48 timmar kan medföra en avbokningsavgift om 20% av det totala beloppet.

4. Skador och Förluster

Vi tar fullt ansvar för alla objekt under vår vård. Skulle något skadas eller gå förlorat under flytten kommer vi att antingen:

  • Reparera objektet.
  • Ersätta objektet till dess aktuella marknadsvärde.

4.1 Rapportering av Skador eller Förluster

  • Alla skador eller förluster måste rapporteras skriftligen inom 48 timmar efter avslutad flytt.
  • Kunden bör tillhandahålla fotografiska bevis eller annan relevant dokumentation som stöder deras påstående.

5. Förseningar

Ibland kan oförutsedda händelser leda till förseningar. Vi strävar efter att förhindra detta, men kommer att informera dig omedelbart om någon försening inträffar. Vid förseningar överstigande 4 timmar erbjuds en rabatt på 10% på den totala flyttavgiften.

6. Feedback och Reklamation

Vi välkomnar din feedback. Om du har några klagomål, kommentarer eller förslag, vänligen skicka dem skriftligen till vår kundtjänst inom 14 dagar efter flyttens avslut.

7. Ändringar i Policyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst. Vid större ändringar kommer vi att meddela våra kunder via e-post eller på vår hemsida.

8. Kontakt

För frågor om vår returpolicy eller flyttgaranti, vänligen kontakta oss på: